Despreza as estradas largas

Despreza as estradas largas, segue os carreiros.
(Pitágoras)