A simplicidade de carácter

A simplicidade de carácter é o resultado natural da profundidade de pensamento.

(William Hazlitt)